Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Một vài người...

Trong một cái link chia buồn:
Một vài người lặng lẽ vote ...
Một vài người comment chia buồn ...
Một vài người "Đó là ai?"
Một vài người "Đó là ..."
Rồi một vài người tranh luận, chỉ trích rồi làm đủ thứ có thể làm.

Ngày trước còn nhỏ, ông bà bố mẹ bảo ra đường gặp nhà nào có đám ma thì không được cười, cúi mặt mà đi qua, giờ lớn lên rồi nên quên lời người già dặn ?

4448 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi phieu , nhacso214 người nữa
say_hello
123nono
13 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
kairy
123nono
13 năm trước· Trả lời
dinhquanghuy
123nono
13 năm trước· Trả lời
cameraaa
123nono
13 năm trước· Trả lời
dinhquanghuy
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết