Avatar's S_Chjn

Ghi chép của S_Chjn

Tụ Quân 26/07/2011

1 Tuần bận rộn mở đầu bằng trận đấu với LinkHay Team

 

Thời Gian:

19h(7h tối) thứ 3 ngày 26/07/2011

Địa Điểm:

Sân Vận ĐỘng Vạn Bảo

 

Anh em vào check hàng and để lại mơ xịt nhá

 

4331 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , h2o6 người nữa
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
13 năm trước· Trả lời
S_Chjn
123nono
13 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaySac
123nono
13 năm trước· Trả lời
S_Chjn
123nono
13 năm trước· Trả lời
S_Chjn
123nono
13 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
Nobrain
123nono
13 năm trước· Trả lời
LHadog
123nono
13 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
13 năm trước· Trả lời
001001001
123nono
13 năm trước· Trả lời
S_Chjn
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
13 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết