Avatar's bich_vit

Ghi chép của bich_vit

Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ

6x72 chuyên cung cấp các dịch vụ SMS: Tỷ giá ngoại tệ trên VNĐ, Tỷ giá ngoại tệ trên USD, thông tin chứng khoán trong nước và Quốc tế, thông tin cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE – HNX, giá dầu, vàng,…
CÁC DỊCH VỤ CỦA 6x72 BAO GỒM:
1. Thông tin tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng trên USD, soạn tin:
Cungcapmachungkhoantygiangoaitegiavanggiadautu6x72-393848803
2. T hông tin tỷ giá ngoại tệ trên VNĐ tại các điểm thu đổi ngoại tệ theo thời gian thực .(Gồm: USD,EUR,GBP,AUD,CNY,SGD,JPY), soạn tin:
Cungcapmachungkhoantygiangoaitegiavanggiadautu6x72-393848768
3. Thông tin tỷ giá ngoại tệ của các ngân hàng trên VND( tại các ngân hàng), soạn tin:
4521 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết