Avatar's tienvy

Ghi chép của tienvy

Yêu cáo con cực

Hằng ngày vẫn có ít nhất một người lặng lẽ ngắm ảnh đẹp do bạn và heroic post lên. Cảm ơn các bạn. Ảnh đẹp lắm. Mình thích ngắm ảnh, yêu ảnh.

3650 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , 69695 người nữa
trandao
mình block mẹ rồi
9 năm trước· Trả lời
HatsuneMiku
Mình cũng giống trandao
9 năm trước· Trả lời
HatsuneMiku
Nó nhiều và size lớn quá, chèn hết 360 của mình
9 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết