Avatar's Buon_cuoi_that

Ghi chép của Buon_cuoi_that

Thư tèo gửi bạn trai

Mặt trời lủng lẳng
Em nằm thẳng cẳng
Trên chiếc giường tre
Em cầm cây bút
Chấm chấm mút mút
Viết thư gửi anh
Anh hỡi anh ơi
Từ ngày anh đi
Con chó nó đẻ 
Nó đẻ bốn con
Khuôn mặt tròn tròn
Giống anh như đúc
3957 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi myxuan , lylienket5 người nữa
conechKrongNo
123nono
12 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
12 năm trước· Trả lời
conechKrongNo
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
12 năm trước· Trả lời
myxuan
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết