Avatar's HatsuneMiku

Ghi chép của HatsuneMiku

Lưỡi kiếm và kiếm lưỡi

Xin kể bạn nghe 3 câu chuyện con.

 

Chuyện thứ nhất

Chuyện này chép lại từ sách Quốc văn giáo khoa thư. Đây là bài tập đọc của ông bà mình ngày xưa: "Người đi đường với con chó".

Một người cưỡi ngựa đi đế đầu làng kia, có con chó đang ngủ giữa đường, bỗng giật mình thức dậy, đuổi theo con ngựa, sủa mãi, làm cho con ngựa sợ, chạy lồng lên. Người cưỡi ngựa tức giận vô củng, muốn giết ngay con chó, mới bảo rằng: "Tao mà có súng thì cho mày 1 phát ;à hết sủa. Nhưng mà được, tao đã có cách làm cho mày chết". Nói xong, người kia chạy đến giữa làng, kêu to lên rằng: "Chó dại! Chó dại!". Những người xung quanh đấy, nghe tiếng kêu chó dại liền vác gậy, vác xẻng ra đuổi đánh chết con chó.

Gớm thay cho lời nói người ta, có khi giết hại được hơn là đồ binh khí!

Binh khí là vũ khí lâm trận của người xưa, như cung tên, gươm, giáo... Câu chuyện trên đây cho thấy cái lưỡi con người đôi khi cũng ghê gớm như kiếm, như dao. Kiếm lưỡi, dao lưỡi ghê gớm đâu kém gì lưỡi kiếm, lưỡi dao.

 

Chuyện thứ hai

Trong hồi thứ 21 của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Trong cơn hưng phấn của hơi men, vị gian hùng này thú nhận: Năm xưa đi đánh Trương Tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ đc 1 kế, cầm roi trõ hão mà rằng: Phía trước có rừng mơ. Quân sĩ nghe thấy nói đến mơ, ai cũng ứa nước dãi, đỡ đc khát nước...

Như vậy là kiếm lưỡi đôi khi cũng có sức mạnh bằng nhiều vạn tinh binh.

 

Chuyện thứ ba

Ngôn ngữ, từ khởi thủy là lời, cho đến khi có chữ viết, lại càng ghê gớm. Nhà văn Lê Lựu cho thuật chuyện một lão trọc phú quê ở Nam Định. Một năm mất mùa đói kém, lão ta đến từng nhà vận động nông dân bán trời. Dẫu khố rách áo ôm đến đâu thì ai cũng có mảnh trời riêng của mình. Khoảnh sân nhà nào cũng có trời. Thẻo ruộng nhà nào cũng có trời. Vậy là bán. Bán trời có văn tự hẳn hoi, để kiếm vài cân thóc cứu đói. Mất gì, hả hê lắm! Cho đến vụ mùa năm sau thì mọi người mới bật ngửa kinh hoàng khi lão trọc phú nọ tuyên bố: từ nay ai dùng nắng phơi thóc, dùng nước mưa cấy cày, dùng gió để hóng mát... tất thảy đều phải trả tiền cho lão, vì lão đã mua hết trời rồi. Họ cay đắng, rụng rời nhưng không làm gì được vì đã lỡ bán mất rồi.

 

 

 

  • Dẫn nhập 3 câu chuyện nhỏ để bạn giật mình một chút, để hướng sự chú ý của bạn vào một tâm điểm quan trọng của con người: Lời nói

Trong quá trình giáo dục phát triển nhân cách, bạn thường chú ý nhiều đến hành vi - việc làm, nhưng, thực sự bạn đã chú ý đúng mức đến hành vi ngôn ngữ của mình chưa???

3943 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi yuki24 , Chi_p3o9 người nữa
Website liên kết