Avatar's Noithathungson

Ghi chép của Noithathungson

Tặng anh em bộ ảnh lịch đẹp

Dịch sơ sơ thì bộ ảnh này để bảo vệ môi trường các bác ạ :)
Bác nào giỏi english dịch qua cho anh em ở link nguồn: http://projectbrainsaver.blogspot.com/2011/07/surfrider-foundations-sexy-calendar-is.html

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

SurfriderFoundationYearlyPin-upCalendar

[QC: http://chipxinh.com.vn/news/nguoi-mau-thoi-trang.htm]
4504 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết