Avatar's hipha

Ghi chép của hipha

Sống và Chết

Sống thì chẳng chịu trông nom

Chết thì kèn trống om sòm điếc tai

Sống thì chẳng có đứa sai

Chết thì dầu rượu tiễn hai ba lần

Sống thì chẳng thấy quây quần

Chết thì con cháu quây quần xót thương

Sống thì ra nguýt vào lườm

Chết thì gào khóc còn thương làm gì

Sống thì khóc chỉ vì chi

Chết thì gào khóc chỉ vì quá tiêu

.........................
cũng có thể nói là nhân ngày vu lan ... anh nghĩ các bạn nên đọc thay vì đọc đọc những bài hoa lá cành
4511 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ngungo144 , Hyn5 người nữa
Meowth
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
hipha
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết