Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chồng chơi "chội" :(

Chồng tớ làm tớ tức điên người! Tớ hỏi xin lão 5.000 bảng để đi thẩm mỹ viện".
"Đoán ra rồi, cái lão keo kiệt ấy không cho cậu chứ gì?"
"Không, lão quá đáng lắm. Lão nhìn tớ từ đầu tới chân rồi rút ví đưa ngay cho tới 20.000 bảng".
4028 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi vivian2201 , Krad6 người nữa
Website liên kết