Avatar's Scouter

Ghi chép của Scouter

Những điều băn khoăn

Trong cuộc sống, chúng ta thường có 2 nỗi băn khoăn:  Một là chúng ta sẽ khỏe mạnh, hay chúng ta sẽ bệnh tật?

 - Nếu hoàn toàn khỏe mạnh => Cuộc đời thật tuyệt vời và không có gì lo lắng. :)

Nếu mắc phải một căn bệnh, thì chúng ta lại có thêm 2 điều trăn trở: chúng ta có khỏi bệnh không hay chúng ta ... phải chết?

 - Nếu chúng ta sẽ khỏi bệnh => cuộc đời vẫn màu hồng, không cần lo lắng nữa. :D

Nhưng nếu phải chết, ta lại phải lo sợ: Liệu chúng ta sẽ được lên thiên đàng, hay phải xuống địa ngục.

 - Nếu được lên thiên đàng: Quá tuyệt, ok chết cũng được!

Còn nếu phải xuống địa ngục, thì sao? Thì sao? :((

 - Thật ra thì, không cần phải xoắn!

Khi chúng ta xuống địa ngục, chúng ta sẽ được gặp ... tất cả bạn bè của chúng ta ở đó :))

Vì vậy cuộc đời này không cần phải lo lắng điều gì!! :x

4439 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi octiu_1309 , VuonChuoi3 người nữa
shimon
123nono
13 năm trước· Trả lời
___dieptruc___
Việc lo sợ đó là không còn được gặp người thân nữa. Địa ngục hay thiên đàng không quan tâm làm gì
265 ngày trước· Trả lời
Website liên kết