Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

2x2=4

Vô va đi học về buồn thiu. 
Bố mới hỏi:Vô va, sao mặt mày buồn thế con
Vô va: Con bị điểm 0.
-Sao học dốt thế hả con.
-Cô giáo hỏi 2+2 bằng mấy, con bảo bằng 4.
-Thế thì đúng rồi chứ sai còn gì?
-Rồi cô lại hỏi 2*2 bằng mấy
-Vẫn vậy, khác ctéo gì.
-Thì con cũng bảo vậy 
- :|
4322 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lylienket , beVit1 người nữa
nho90
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
nho90
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết