Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Mùa hè của tôi.

Mùa hè nào gặp gỡ

Mùa hè nào chia ly

Mùa hè nào hội ngộ

***

Tôi cầm trên tay hai mua hè rực rỡ

Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?

***

Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất

Xin trả lại cho tôi

Xin trả lại cho người yêu tôi

Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô

Ấy chính là mùa hè của tôi

Ngủ quên trong nách lá

***

Những ngọt bùi tôi đã nếm trải

Những đắng cay tôi đã nếm trải

Những mùa hè bỏng rát sau lưng

Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại

Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?


- Nguyễn Nhật Ánh.

3540 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Baltimo3 người nữa
Website liên kết