Avatar's ChuDu

Ghi chép của ChuDu

Cười đê nào

Vợ: Bực cả mình, ngày nào anh cũng chỉ bóp ở trên à?

Chồng: Em nhìn lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?

Vợ: Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?

Chồng: Em nói nhiều quá…Bà mẹ vợ: Hai đứa này… mỗi lấy kem đánh răng thôi mà cũng nhức cả đầu! =))
3820 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết