Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Ngạn ngữ lập trình

Fix bug xong rồi thì làm gì nữa? J.M.Keynes: Tạo ra bug để fix tiếp. Code xong rồi thì làm gì nữa? J.M.Keynes: Xóa đi code lại từ đầu.
4023 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết