Avatar's ChuDu

Ghi chép của ChuDu

he he he he

-Trái tim: '' Nhớ người ấy quá! Phải nhắn tin cho người ấy thôi.''
- Lý trí: ''Không được''
- Trái tim: '' Sao không được???''
- Lý trí: '' Thôi đi! Mày có là gì của người ta đâu''
- Trái tim: ''Ừ nhỉ :)''
...Bàn tay: ''Hai đứa lắm chuyện, đọc số điện thoại tao gửi cho''...
- Điện thoại: '' Tài khoản hết tiền từ mấy hôm rồi, muốn cũng chẳng nhắn được''
- Ví: Tao cũng nhẵn mấy ngày nay rồi! Đừng có mà liếc tao!!!
3818 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Meowth , Chi_p3o4 người nữa
HuongLai
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết