Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Ý nghĩ của "wy"

‎1 anh TQ đang đi tè thì có 1 Mỹ anh khác vào, anh TQ thấy anh Mỹ có xăm chữ "wy" trên pe nis, ngạc nhiên quá mới hỏi tại sao lại xăm như thế. Anh Mỹ trả lời: "khi nào nó cứng nó sẽ hiện chữ wendy "
1 lúc sau có 1 anh VN đi vào, cũng xăm chữ "wy" trên cái "ấy ấy. Anh TQ nói: "chắc lúc nó cứng lên thì sẽ có chữ wendy hiện ra hả.
Anh VN trả lời: "không khi nào nó cứng nó hiện: "welcome to VN, have a nice day"
via @igorkuto
4310 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi apple13 , Achilles1 người nữa
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
apple13
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết