Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại

Nhưng phá hoại đôi khi cũng là 1 cách giảm sự ngu dốt, cũng là 1 trong nhiều con đường để học tập (đọc sách hoặc có thày thì sẽ nhanh chóng và an toàn hơn)
4064 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết