Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

2 ngày hôm nay cố gắng gửi link ko được, chán quá

Chắc tại trình duyệt nhà mình lỗi :(( , hay tại mạng và tại linkhay nhể B-)

Rồi, tại cả 2 bên :D, link thường thì gửi được, link có cả link và cả embed media thì xoay hoài ngàn năm :(
4068 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết