Avatar's h2o

Ghi chép của h2o

Tuyệt chiêu của phụ nữ

“Phụ nữ có 1 tuyệt chiêu : bất kể bạn đưa cho cô ấy thứ gì , cô ấy có thể nhân nó lên nhiều lần . Bạn đưa cô ấy 1 chút tinh dịch , cô ấy sẽ đưa bạn 1 đứa trẻ con . Bạn đưa cô ấy 1 ngôi nhà , cô ấy sẽ đưa bạn 1 tổ ấm . Bạn đưa cô ấy 1 ít thực phẩm , cô ấy sẽ đưa bạn 1 bữa ăn . Bạn đưa cô ấy 1 nụ cười , cô ấy sẽ đưa bạn 1 trái tim . Cô ấy nhân rộng và phát triển mọi thứ bạn trao . Vì thế , nếu như bạn cư xử 1 chút rác rưởi với phụ nữ, phụ nữ sẽ cho bạn ngập ngụa trong cả tấn c** !”
3760 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , KazRp12 người nữa
Baltimo
123nono
11 năm trước· Trả lời
nazimem
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
ndk
ndk
123nono
11 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
11 năm trước· Trả lời
KazRp
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết