Avatar's junkie

Ghi chép của junkie

thơ của ohisee, copy lại, đợi 10 năm sau đọc lại :">


Ôi VN xứ sở lạ lùng
Hột vịt kia hóa 3 chục đồng
Còn ký thép chỉ 5 đồng lẻ
Ôi VN nơi thứ gì cũng rẻ
Nhất là lương với lại sức người
Ôi VN xứ sở chuyện cười
Nơi Công Lý diễn hài kiếm sống
Ôi VN đất nước giàu truyền thống
Chống ngoại xâm nhưng khó địch nội xâm
Ôi VN, nơi giá cả hâm hâm
Đôi khi sốt rất chi là .. khó đỡ
Ôi VN, từng tài nguyên màu mỡ
Giờ còn không, hay đã ... dỡ bán rồi?
Nhưng Việt Nam là đất nước của tôi
và của bạn, của cháu con nước Việt
Ai tạo ra 1 tương lai liêm khiết
Chính chúng ta nên đừng trách cứ ai
Làm sao để con cháu tương lai
Đừng bắn lại chúng ta bằng đại bá
3923 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , kom19031 người nữa
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
fatboyblue
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết