Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Tại sao khủng hoảng + lạm phát thì nên xài sang

  1. Tỏ ra nguy hiểm (nếu image giúp mấy năm sau làm tiền được).
  2. Vốn quan trọng hơn tiền là sức khoẻ. Khủng hoảng thì tranh thủ bồi bổ sức khoẻ thể chất và tinh thần. Lấy tiền saving ra indulge cho sướng.
  3. Mấy công ty bán hàng không được. Mình mua thì đòi service đi kèm tốt hơn (sướng, quay lại ý 2)
  4. Kinh tế có chu kỳ. 8 năm khủng hoảng lớn một lần, who cares.
  5. Kinh tế có chu kỳ. Cost saving mấy năm khủng hoảng bõ bèn gì so với tiền lụm khi boom. Ki bo làm gì, who cares.
  6. Tiền có 3 mục đích chính (1) đầu tư (2) saving (3) xài. Khủng hoảng thì đầu tư rủi ro, lạm phát thì saving cũng chã bõ. Xài quách đi.

Ngược lại, lúc ăn nên làm ra mới không xài sang không cần thiết để lấy tiền tái đầu tư trong khi còn có thể làm tiền.

4182 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , VuonChuoi8 người nữa
greenleaf8x
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết