Avatar's autumn1388

Ghi chép của autumn1388

Chậc chậc chậc...hay gứm...:D

Cọp pi trộm của đứa bạn trên facebook :D :))
TÂM TƯ TÀN TẠ TÌNH TAN TÁC
MAN MÁC MÊNH MÔNG MÃI MỘNG MƠ

ĐAU ĐỚN ĐƯA ĐẨY ĐỜI ĐƠN ĐỘC

THAO THỨC THẸN THÙNG THẤY THẢM THƯƠNG

VỘI VÀNG , VƯƠNG VẤN VÌ VÔ VỌNG

LẢ LƠI LẶNG LẼ LÒNG LẺ LOI

CANH CÁNH CỒN CÀO CÀNG CÔI CÚT

MỆT MỎI MONG MANH MÃI MỘT MÌNH
4417 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ChuDu , moon1634 người nữa
Website liên kết