Avatar's htt46

Ghi chép của htt46

Ode to melancholy...

Entry for September 23, 2006

By gilmour83
alt

Nhà đổ bóng xám, dưới ánh chiều tàn tạ

Liệu còn chút nắng nào…

…đọng trên tán cây xa?

4561 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi shimon
Website liên kết