Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[ thơ ] Tiền và Tình

Cầm tay bạn cũ...
Thủ thỉ một câu
- Tiền của tao đâu?
"Sao lâu trả thế" =))
4053 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Koidi
Website liên kết