Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đi tìm những cách đánh vần ... có ý nghĩa trong tiếng Việt :D

Chờ + anh = Chanh
Thờ + ơ = Thơ

Cái này cho vào đuổi hình cũng hơi bị độc đấy @rongnamkiet :D
3544 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HatsuneMiku , Achilles1 người nữa
Achilles
Xờ + Em = Xem
9 năm trước· Trả lời
ohisee
Xờ hay Sờ
9 năm trước· Trả lời
Achilles
Cả hai đều được, hoặc đều không được, vì đều không trọn vẹn ("Xờ" và "Sem"
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết