Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đi tìm những cách đánh vần ... có ý nghĩa trong tiếng Việt :D

Chờ + anh = Chanh
Thờ + ơ = Thơ

Cái này cho vào đuổi hình cũng hơi bị độc đấy @rongnamkiet :D
4004 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi HatsuneMiku , Achilles1 người nữa
Achilles
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết