Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Trai Tàu

Nếu mình là trai Tàu và có tiền hoặc quyền, mình sẽ:
  1. Dùng truyền thông dạy thanh niên Tàu rằng miếng đất & miếng biển phía Nam là thuộc chủ quyền Tàu
  2. Ảnh hưởng truyền thông kích động các thanh niên Tàu máu chiến lên
  3. Hỗ trợ tuyên truyền "lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền"
Và hy vọng chiến tranh với các nước phía Nam nổ ra. Khi đó
  1. Bán các thứ bán được thời căng thẳng
  2. Đóng góp tiền cho chính phủ chạy đua vũ trang, đổi lại được bảo kê rửa tiền sau lưng
  3. Tạo ảnh hưởng tăng giá tệ, ra nước ngoài gom đất
  4. Để các trai khác đi lính chết bớt cho đỡ thừa trai
  5. Hướng năng lượng, quan tâm và thời gian của các trai khác sang các vấn đề đánh nhau cho các trai ít đi ăn cắp vặt đi
  6. Cho các trai đi quân đội thiếu gái, nhảy xổ vào nhau đỡ, bao nhiêu thành gay hay bấy nhiêu
Kết quả là vừa có tiền vừa có gái.

Dưng thực tế là mình không phải trai Tàu mắt hí cu teo :">
4109 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Krad , WaitingForAizu3 người nữa
hwii_dg
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết