Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

#Linkhay_next Chức năng dự đoán cho linkhay

1 dạng game, ví dụ bạn gõ comment là "Link này sẽ ném đá nhiều" hoặc "x sẽ nói y" gì đó, rồi đặt 20 phút nữa hiện comment lên, lúc đó comment sẽ hiện dạng "comment dự đoán, sẽ hiện lên sau x phút nữa", và sau x phút sẽ hiện ra

Kỷ niệm buổi ném đá: http://linkhay.com/ra-truong-luong-duoi-1000-siinh-vien-ngoai-thuong-khong-lam/537152

@TanNg
4044 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết