Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chém gió về xu hướng vận động của sách ...

Paperbook (sách giấy) => Ebook (sách điện tử) => Interactable eBook (sách có tương tác với người đọc) => Social Interactable eBook (sách điện tử có khả năng tương tác giữa những người đọc với nhau và với máy)

Vấn đề không phải là thiết bị, mà là cách thức tương tác. Chỉ có khát khao sáng tạo mới tạo nên kỳ tích.
3995 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết