Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nay là ngày 11/9

Ngày khủng bố
Ngày quốc tang
Ngày các rạp chiếu phim nghỉ chiếu vì quốc tang (ko biết còn dịch vụ gì tạm dừng nữa ko)
Ngày mình tìm nhà thuê, vì chuyển nhà
3531 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , ohvayha2 người nữa
Krad
Đúng ngày trung thu các cháu vui chơi mà lại trùng vào quốc tang, rồi lại mưa dầm dề, bn kế hoạch của các nhà tổ chức event phải hủy bỏ
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết