Avatar's Wpon

Ghi chép của Wpon

Nhật ký nuôi gián

 Chắc là ngày thứ 5 rồi con gián ăn rất nhiều , trét thử miếng xà bông lên cọng mì nó vẫn ăn như thường . kinh thật . 
Chạy rất nhanh làm mấy lần mở lồng ra cho nó ăn bị nó bò lên tay hết hồn , nhưng bắt nó lại rất dễ , mình ngày càng pro chăng ;))
3986 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi myxuan , 85091 người nữa
Website liên kết