Avatar's rongnamkiet

Ghi chép của rongnamkiet

Giọt buồn không tên...

Ngày ấy, khi anh rơi xuống bờ vực em lặng lẽ bỏ anh. Khi ấy anh rất hận em. Nhưng giờ đã là quá khứ rồi, quá khứ buồn hãy để ngủ yên đi em. Dù gì một thời trái tim anh đã dành trọn cho em. Nên em không thể nói anh nhìn thấy em khổ cực như bây giờ mà quay lưng bước đi được. Đừng bắt anh làm cái việc anh không thể làm được. Những niềm uất hận trước đây của anh giờ chẳng còn nữa. Anh chỉ mong bình yên đến với em...

3942 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , TaySac3 người nữa
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
12 năm trước· Trả lời
rongnamkiet
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết