Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Ai vào được sohoa ko nhỉ?

http://sohoa.vnexpress.net/ bị die cả ngày hôm nay thì phải, mấy bố còn ko thèm cấu hình trang 404 mặc định nữa chứa :(

customErrors mode="Off"

4036 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , conechKrongNo1 người nữa
Website liên kết