Avatar's leonking

Ghi chép của leonking

cơ hội

Boy : a cần 1 lời giải thích
Girl : e k muốn nói
Boy : cứ như thế này a k chịu được...nếu e k nói thì mình dừng ở đây
Girl : nhưng e k muốn dừng
Boy : a đã cho e 1 cơ hội...a chỉ cần 1 lời giải thích
Girl :........
Boy : mình dừng lại nhé...a cúp máy đây.......tút tút tút
.
.
.
[ SMS ] Girl : không như a nghĩ đâu !
3901 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Catalunya , heli2412
heli2412
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
12 năm trước· Trả lời
leonking
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết