Avatar's TuyPhong

Ghi chép của TuyPhong

Lý tưởng

Lịch sử đã qua. Chúng ta hãy coi đó là những tháng năm vận mệnh dân tộc phải trải qua. Một hành động của một con người còn khó toàn vẹn, huống chi cả một đất nước. ĐỘC LẬP -TỰ DO-TOÀN VẸN LÃNH THỔ bạn " werpv" chắc chắn cũng đồng ý là điều bất khả xâm phạm đúng không? Tôi tin chắc rằng bạn cũng không muốn đất nước ta làm thuộc địa bị áp bức và cướp bóc , người dân không được tự do và tự do........,Tôi xin chia buồn với bạn, vì bạn có người thân bị mất trong thời kì đau khồ của đất nước. Đó là điều thực sự tiếc thương. Ranh giới của sống và chết trong chiến tranh chỉ là gang tấc. Sự thật giả trong chiến tranh cũng là điều cực kì khó phân biệt. Bạn cũng có cái nhìn khách quan hơn. Ông cha chúng ta và các thế hệ trước đã phải trải qua thời kì đó. Việc mưu cầu hạnh phúc là hoàn toàn đúng với mỗi con người , nhưng phải trên nền độc lập  của dân tộc đúng không?
Còn về lý tưởng thì chúng ta phải định nghĩa và khảng định là lý tưởng thì chỉ có lý tưởng tốt đẹp thôi. Còn phù phiếm hay không thì do từng cá nhân nhận thức. Không thể chủ quan cá nhân
Ngày nay: đất nước và người dân chúng ta vẫn còn rất nghèo rất khó khăn. Quan chức tham ô, thế hệ trẻ nhìn nhận sai lệch lý tưởng và coi thường giá trị độc lập dân tộc
3220 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết