Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Có khi phải lập thêm kênh Linkhay_bug để mọi người post và vote các lỗi của LH nhỉ

Thỉnh thoảng gặp bug LH toàn phải viết vào Note mà chả ai quan tâm, trừ khi @Hara B-)
4019 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , chicken09
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết