Avatar's ndk

Ghi chép của ndk

30-09

 Mưa, gió, lạnh; vậy mà gần như những lúc mưa nhất, gió nhất thì nó lại ở ngoài đường. Đi đường, nó thấy đôi giày mà nó chuyên dùng để đi những lúc mưa gió của nó bị ướt, tự nhưng nó nghĩ đến một chuyện, rồi nó thấy thương cho đôi giày mà nó đang đi và nó hứa nó sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho nó, thật nhiều, thật nhiều.......
 
4454 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hyn , TaySac1 người nữa
Website liên kết