Avatar's CoAiBiet

Ghi chép của CoAiBiet

thống kê linkhay

Nhớ hồi tầm tháng trước có ngồi nói chuyện với trai TaiTran, thắc mắc xem linkhay có bao nhiêu bi tím, bao nhiêu bi xanh dương. Bữa nay rảnh ngồi viết cái script 


script chạy trong 100 thành viên đầu tiên của linkhay, cho ra:
- Bi tím
- Bi xanh dương
- Người quan tâm xếp theo giảm dần

Để xem bữa nào nghịch nghịch đặt vòng loop lên 100k rồi chạy lấy danh sách xem :D 

jk đùa đấy bạn minh đẹp dzai đừng 404 mềnh :"> 

4447 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goldscors , VuonChuoi5 người nữa
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
CoAiBiet
123nono
13 năm trước· Trả lời
CoAiBiet
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
CoAiBiet
123nono
13 năm trước· Trả lời
CoAiBiet
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
forty4vn
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết