Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

thơ copy từ blog Hiếu Ô Ri On

Ngày xưa em chửa lấy chồng

Ngoại ô Hà Nội rực hồng đào phai

Giờ đây em đã có thai

Chẳng ai trồng trọt bên ngoài Ngoại ô

4018 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lipstick19th , cuong205a
Website liên kết