Avatar's Baltimo

Ghi chép của Baltimo

Cơ cấu tổ chức Chi bộ (Dự thảo).

 Baltimo : Bí thư - Chỉ đạo chung.

@Lylienket: Phó bí thư (thường trực) - Phụ trách tổ chức,nhân sự,nội chính.

@Congamaimo : Phó bí thư - Phụ trách Tài chính.

@Neo2614 : Trưởng Ban Kế hoạch - Phong trào.

@TaySac: Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật. 

@Heli2412: Trưởng Ban liên lạc - Đối ngoại - Nhắn tìm đồng đội.

@Catalunya: Trưởng Ban Thông tin truyền thông,Báo chí.

@Huong8x: Đại sứ Du lịch.

@Hwii_dg: Trưởng Ban An ninh - Quốc phòng- Kiêm GĐ TT Tư vấn Sức khỏe sinh sản&Tâm sinh lý tuổi dậy thì.

@Menhmangmienman:Thư ký riêng Bí thư.

@H2o:Lái xe kiêm vệ sĩ riêng Bí thư.

@Nightwalker:Trưởng Ban Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bếp trưởng.

@Mr_zeroxxx:Người phát ngôn của Chi bộ.

@Iamvozer:Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe Chi bộ.   

@Buon_cuoi_that:Thành viên danh dự - Phụ trách ATLĐ - Phòng chống cháy nổ.

                                       

                                                                                   Baltimo

                                                                                   (đã ký)

4250 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , rongnamkiet15 người nữa
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
Catalunya
123nono
13 năm trước· Trả lời
live2ride
123nono
13 năm trước· Trả lời
Reddy
123nono
13 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
13 năm trước· Trả lời
nightwalker
123nono
13 năm trước· Trả lời
neo2614
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
Huong8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
Huong8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
nightwalker
123nono
13 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
123nono
13 năm trước· Trả lời
4O4
4O4
123nono
13 năm trước· Trả lời
Baltimo
123nono
13 năm trước · Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước · Trả lời
Baltimo
123nono
13 năm trước · Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước · Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết