Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mới phát hiện

ADSL của VNPT có thể vào FB qua: http://vi-vn.facebook.com/ :D

Giá có cái addon nào tự động thay 1 chuỗi trên URL thành chuỗi khác, thì mình thay www.facebook.com thành vi-vn.facebook.com khỏi cần đổi DNS  hay là dùng UltraSurf :D


4008 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
Website liên kết