Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thơ copy từ bạn Hoàng Đồng Tiến

Tiếng Anh:
parties go with chicken
so men go with woman, it's fun
Tiếng Việt:
tiệc nào chả có thịt gà
đàn ông phải có đàn bà mới vui

4016 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Minh_Let , Koidi3 người nữa
soros9x
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết