Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Hướng nghiệp trường thương mại

Khoa kinh doanh (entrepreneurship): các con phải ráng thành công để ị vào mặt bọn ném đá nhé

Khoa tài chính: các con kiếm bọn ngu mà tưởng mình nguy hiểm bán khống cổ phiếu của nó nhé

Khoa marketing: các con kiếm bọn thừa tiền để xơ múi nhé, công ty nó sập thì mình cũng đã ăn tiền rồi
4135 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi WaitingForAizu , manhoa121 người nữa
WaitingForAizu
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết