Avatar's soros9x

Ghi chép của soros9x

SN Sếp ...

Hôm nay sn sếp vui quá, thấy sếp gần gũi hơn, thân thiện hơn và càng ngưỡng mộ sếp nhiều hơn ... hôm nay mình chỉ chúc sếp 1 điều chúc nho nhỏ là chúc những lời chúc của các anh chị với sếp thành hiện thực ;))
Nhân dịp sn sếp mà quen biết được thêm nhiều anh mới, nhiều mối quan hệ mới nưã ...
sắp hết ngày viết note để ghi lại chút cảm xúc về ngày sn sếp. giời thì đi ngủ thôi ^^
4431 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , Hungnguyen1402
Website liên kết