Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

thơ Bùi Giáng khóc nàng Má Ri Lyn khi nghe tin nàng ra đi

Trời xanh úp mặt nghe tin
Thôi rồi ! Em Má-Ri-Lyn đi rồi
Từ đây, ta bỏ ngai trời
Thu thời gian đập tơi bời càn khôn
Giữa hư vô nếu em còn
Nhớ ta em gửi cái hồn cho ta
Úp môi ôm mặt khóc òa
Còn lê lên miệng là ba bốn lần


4011 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi unaunan90
Website liên kết