Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

iPhone 4s

iP4s = iPhone for Steve = I pray for Steve= I paid for Steve

Đối với iPhone (và đặc biệt đối với iFan) chỉ có thể nói: càng thay đổi càng đẹp, mà để nguyên vẫn đẹp :D
4004 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , chelx
Website liên kết