Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[ ohisee quote ] Mục đích

Người có mục đích giống như thuyền có người chèo lái, sẽ có lúc đến bến đỗ. Người không mục đích giống như thuyền ko người lái, sẽ vật vờ trôi theo con nước (khách quan) và quán tính (bản năng, thói quen cũ ...)

Tuy nhiên cũng khó nói được cái nào tốt hơn. Có vẻ là cái đầu, từ suy luận và trải nghiệm đều thấy thế.
3489 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Malware , conechKrongNo2 người nữa
mr_zeroxxx
Mục đích hay ko múc đích, có điểm tới hay ko điểm tới tất cả nằm trong đầu của bác lái
9 năm trước· Trả lời
khanhlinh88
Nên đặt mục tiêu trước mục đích. Mục tiêu là ngắn hạn còn mục đích là dài hạn .
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết