Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

[ thơ ] Cảm hứng bất chợt

Nhân topic: http://linkhay.com/khoi-dong-vong-de-cu-miss-linkhay-2011/594895

Linkhay có lắm girl xinh
Đêm khuya vẫn mải làm bài, chăm ghê

:D j/k
3995 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , unaunan901 người nữa
Website liên kết