Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Danh ngôn Sếch Bia

Tình Dục hay không Tình Dục?
Tu Bia or not Tu Bia?

Xưa nay chỉ thấy người Tình Dục quá nhiều mà chết, có thấy người ko Tình Dục mà chết bao giờ đâu. Nhưng ko Tình Dục thì lấy đâu ra người để mà chết!!!

Cũng chỉ có người Tu Bia nhiều quá mà chết, có thấy ai không Tu Bia mà chết đâu. Nhưng nếu ko Tu Bia thì lấy đâu ra những câu "danh ngôn" bất hủ như Sếch Sờ Bia đã từng thốt ra :D
3995 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hijodesol , VuonChuoi1 người nữa
Website liên kết