Avatar's trocphunc

Ghi chép của trocphunc

26/10 domain diadiem.com bị hack ?

ping ko thấy nữa rồi..

Registrant:
      
      HENG KIM CHAI
      780 Upper Serangoon Road #02-08 Choon Kim House
      Singapore, Singapore 534649
      SG
      Phone: +1.8887776661
      Email: 

   Registrar Name....: Register.com
   Registrar Whois...: whois.register.com
   Registrar Homepage: www.register.com

   Domain Name: diadiem.com
      Created on..............: 2011-10-26
      Expires on..............: 2021-04-01

   Administrative Contact:
      
      HENG KIM CHAI
      780 Upper Serangoon Road #02-08 Choon Kim House
      Singapore, Singapore 534649
      SG
      Phone: +1.8887776661
      Email: 

   Technical  Contact:
      Registercom
      Domain Registrar
      12808 Gran Bay Pkwy
      West Jacksonville, FL 32258
      US
      Phone: +1.9027492701
      Email: 

   DNS Servers:
      dns176.a.register.com
      dns199.b.register.com
      dns249.d.register.com
      dns181.c.register.com
4513 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết