Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Về vụ án chụp các Mít ở Sài Gòn cho phần thi ảnh.

Thân chào các Miss Sài Gòn.

Vậy để buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp, mời các miss thống nhất thời gian.

Thời gian dự kiến là vào sáng ngày Chủ Nhật 6/11. Chụp tới trưa là xong.

Các miss xác nhận dùm mình là buổi đó có đi được không nha.

Thành phần tham gia:

Các miss SG và lân cận: @snowflake, @MinhYang @narutess @IceNguyen @meongoan (còn thiếu ai nữa thì mọi người bổ sung dùm :x)

Nhíp ảnh ra: @mr_boomba, @Snowflake, 

Ánh sáng và đạo cụ: @grarandos, @ntduyphuong

Liên lạc viên: ntvim88


Link thảo luận

4505 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Grarandos9 người nữa
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntduyphuong
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
vinamilk14
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
vinamilk14
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
vinamilk14
123nono
13 năm trước· Trả lời
thanlanhoito
123nono
13 năm trước· Trả lời
Mr_Boomba
123nono
13 năm trước· Trả lời
haibara
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
MingYang
123nono
13 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
vinamilk14
123nono
13 năm trước· Trả lời
Mr_Boomba
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
MingYang
123nono
13 năm trước· Trả lời
Grarandos
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết